Logo-groene-letter
Logo-groene-letter
 • logoHAS
 • bannerZorgplein
 • bannerRecept2
 • bannerSpoed
 • bannerCVRM
 • Banner praktijken
 • Banner historie
 • Welkom bij het portaal van de Huisartsen in Soest.
 • Maak kennis met de activiteiten in 'Zorgplein'
 • Hier kunt u uw herhaalrecepten aanvragen
 • Spoedgeval? Contact gegevens HAP Amersfoort
 • Formulier voor het Cardiovasculair Risico spreekuur
 • Hier kunt u enige informatie vinden over een huisartspraktijk bij u in de buurt
 • Een historisch overzicht met dank aan J. Kuipers

  ATTENTIE

  VGZ verzekerde patiënten 

  Dit bericht is opgesteld omdat de berichtgeving van VGZ aan hun verzekerden ontbreekt.

  VGZ verzekerden zouden in 2020 alleen nog bloed kunnen laten afnemen door het laboratorium van SALTRO en niet meer door Meander.

  Dat zou hebben betekend dat er meer reistijd nodig zou zijn, de uitwisseling van gegevens met het ziekenhuis moeilijker zou worden en er meer 'dubbel diagnostiek' (vaker geprikt worden) zou ontstaan. Verder geeft het fouten bij de aanvraag omdat de huisartsen steeds moeten controleren waar iemand verzekerd is.

  Omdat Saltro aan Meander MC heeft gevraagd dit jaar het werk in Soest voor hun rekening te nemen, is dit probleem voorlopig van de baan.

  In 2021 zal zich het probleem mogelijk weer voordoen en zou het kunnen dat hetzelfde voor ander onderzoek zoals röntgenonderzoek (foto's) gaat gebeuren.

  Van de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) mogen de artsen u geen advies geven om over te stappen naar een andere verzekering.


  U bent op de gemeenschappelijke website van de huisartsen in Soest.

  Hier kunt u informatie vinden over de diverse praktijken, de samenwerking met apotheken, en vooral ook de activiteiten op:

  ZORGPLEIN

  Wanneer u een huisarts in Soest zoekt kunt u een indruk krijgen hoe de praktijken in Soest verdeeld zijn over de diverse wijken. Via de links kunt u de praktijk websites bezoeken. We hopen dat dit de keuze vergemakkelijkt. Uw gegevens kunt u via het inschrijfformulier doorgeven aan de praktijk. Dit is ook handig bij wijzigingen zoals een verhuizing binnen Soest.

  INSCHRIJFFORMULIER

  De regelgeving en afspraken rond uw privacy (wet AVG) kunt u inzien via:

  PRIVACY & IT

  Het standpunt van de huisartsen in Soest omtrent het opnemen van gesprekken staat in een korte verklaring:

  OPNAMES MAKEN

  In het ZORGPLEIN werken een tal zorgverleners samen aan projecten om de zorg in Soest te verbeteren. U kunt er ook terecht voor informatie over: 

  REISADVIES

  STERILISEREN

  INCONTINENTIE SPREEKUUR

  ECHOGRAFIE

  De formulieren voor het aanvragen van herhaalrecepten en het HVZ spreekuur van de POH (praktijkondersteuner) wijzen zich vanzelf:

  HERHAALRECEPTEN

  HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR (CVRM) 

  Lees ook eens de TIPS voor patiënten. Het kan helpen het contact met uw arts goed te laten verlopen.

  10 TIPS VOOR PATIËNTEN

  Er is een intensieve samenwerking nodig met de Apotheken in Soest. Hiervoor is naast goede persoonlijke contacten m.n. een up-to-date computer systeem nodig. Medicatie bewaking en advisering kunnen niet zonder dat de arts en de apotheker over de juiste informatie beschikken. Hierziet u hoe dit in Soest is geregeld:

  APOTHEKEN  

  Voor de geïnteresseerden is er een uitgebreid historisch overzicht van de huisartsen in Soest na de 2e wereldoorlog in te zien met dank aan coll. J. Kuipers: 

  HISTORISCH OVERZICHT